ประวัติบริษัท


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทย โดยให้บริการที่ปรึกษาวิชาชีพ ทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ (MIS/GIS) ต่อองค์กรของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

ประกาศรับฟังความคิดเห็น


ข่าวสารน่ารู้ / ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการรถไฟไทย - จีน


ข้อมูลทั่วไป


ความก้าวหน้าของโครงการ


การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ


สื่อและประชาสัมพันธ์


วีดีโอ


แนะนำบริษัท

(V.2) เผยแพร่ พ.ศ. 2563

แนะนำบริษัท

(V.1) เผยแพร่ พ.ศ. 2556

เทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้างอาคารด้วยระบบ PC

(V.1) เผยแพร่ พ.ศ. 2556

เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนไม้สำเร็จรูป

(V.1) เผยแพร่ พ.ศ. 2556