กองทุนศูนย์ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด รพ.ราชวิถี