ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันตก