ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ แหลมฉบัง บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด