ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซ BVW 12 ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง บริษัทหินกองเพาเวอร์ จำกัด