ขอเรียนเชิญร่วมงานบุญสร้างปัญญาบารมี ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13