ขอเลื่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานเเละมาตรการป้องกัน เเละเเก้ไขผลกระทบสิ่งเเวดล้อมเเละมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งเเวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม แห่งที่ 2 ของบริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด