จัดการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3) ภายใต้โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 23 กับทางหลวงหมายเลข 232 (แยกบ้านโนนเมือง)