จัดประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำเขาพลูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัตตรัง