ส่งข้อความถึงเรา

ติดต่อเรา

(COT 1) สำนักงานใหญ่:

ที่ตั้ง: 39 ถนนลาดพร้าว ซอย 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 0 2934 3233 – 47
โทรสาร: 0 2934 3248 – 9

(COT 2) สำนักงานฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า / อนุรักษ์พลังงาน:

ที่ตั้ง: 38-40 ถนนลาดพร้าว ซอย 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 0 2731 0555
โทรสาร: 0 2375 1132

(COT 3) สำนักงานฝ่ายวิศวกรรมจีโอมาติก :

ที่ตั้ง: 46 ถนนลาดพร้าว ซอย 117 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 0 2375 4722 – 24
โทรสาร: 0 2375 4725

อีเมล : cot@cot.co.th