วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 COT บริจาคสิ่งของเหลือใช้ เสื้อผ้ามือสอง ให้แก่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น