ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการท่อจ่ายก๊าซธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนต่อขยาย) ไปยังบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด