ประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนฯ ครั้งที่ 1 โครงการงานระบบไฟฟ้าและน้ำเย็น พื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโครงการงานระบบไฟฟ้าและน้ำเย็น พื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)