“ รับบริจาค ถุงน่อง ” มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี