วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 COT ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ โครงการท่าเรือสำราญและกีฬาอ่าวมะขาม จังหวัดภูเก็ต