วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)​ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (PP2)​ โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)