หนังสือวิชาการ เล่ม 2 (25 ปี COT) ออกแบบและก่อสร้าง