ประวัติบริษัท


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทย โดยให้บริการที่ปรึกษาวิชาชีพ ทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ (MIS/GIS) ต่อองค์กรของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

ประกาศรับฟังความคิดเห็น EHIA / EIA


ข่าวสารน่ารู้ / ข่าวประชาสัมพันธ์


วีดีโอแนะนำบริษัทฯ


(V.2) เผยแพร่ พ.ศ. 2563

(V.1) เผยแพร่ พ.ศ. 2556

“เป็นบริษัทที่ปรึกษามืออาชีพที่ให้บริการครบวงจร อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน”