ประวัติบริษัท


บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทย โดยให้บริการที่ปรึกษาวิชาชีพ ทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการจัดการ (MIS/GIS) ต่อองค์กรของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารน่ารู้


วีดีโอ


“เป็นบริษัทที่ปรึกษาให้บริการครบวงจร อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน”