อย.แจงคำสั่งเพิกถอนทะเบียนยา ‘พาราเซตามอล’ 25 ตำรับ เหตุไม่แก้ไขฉลากกำกับ