เชิญร่วมบริจาค มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย