ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือก โครงการโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)