เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 COT ร่วมกับ บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด ได้จัดประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา – ต.เขาหินซ้อน ตอน ต. เมืองเก่า – อ.พนมสารคาม (กม.100+000 – กม.105+500)