เอกสารประกอบการประชุมการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการส่วนผลิตไอน้ำและไฟฟ้า เพื่อใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (บ้านไผ่) ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (บ้านไผ่)