ในวันที่ 17 และ 31 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และจัดทำแผนแม่บทเพื่อการจัดรูปที่ดินเมืองใหม่อัจฉริยะ (Banchang Smart city)