17 มีนาคม 2563 – กิจกรรมแบ่งปันความรู้ “การเขียนรายละเอียดโครงการ รูปแบบของ COT (2 ภาษา) และรูปแบบของ Asian Development Bank (ADB)”