8 มิถุนายน 2565 – ลงนามสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารวีรสุ ถนนแจ้งวัฒนะ