ตำแหน่งงานว่าง

“หากคุณคือบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แสวงหาความท้าทายและโอกาสก้าวหน้าในธุรกิจบริการงานที่ปรึกษา เราขอเชิญคุณก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน COT ในทุกตำแหน่งงานที่คุณสนใจ (ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งงานว่างที่กำลังประกาศอยู่ในปัจจุบัน)”


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Role Description:
• The Consultant will develop the concept and content for a Transmission Interconnector Feasibility Study Playbook, which will serve as a guide for ASEAN ministries and utilities to progress future feasibility studies for technically-viable overhead and subsea interconnectors identified through the AIMS III Study. The Feasibility Study Playbook will provide step-by-step guidance on procuring and applying interconnector project pre-feasibility and feasibility studies (including MOUs, sizing, routing, siting, ESG, costing and cost allocation, permitting, pricing, risk analysis, commercial arrangements, and financing).
• In developing the FS Playbook the Consultant will work coordinate and work closely with SPP’s international organizational partners including UNESCAP, Green Grid Initiative, the ASEAN Centre for Energy (ACE), Asian Development Bank and Energy Transition Project.
• The Consultant will assemble and document leading interconnector project FS practices through a combination of: (i) desk research; (ii) interviews with leading consultancy experts providing FS services in the ASEAN region, especially for the PLN-TNB, Vietnam-Singapore, Borneo-Indonesia-Malaysia-Philippines and Indonesia-Singapore connectors; and (ii) discussions with FS consumers including Utilities, Ministries, and Regulators.
• The Consultant will work with other SPP staff and consultants to prepare the draft FS Playbook and then circulate for review and comment to SPP’s international organizational partners.
• The Consultants will use the results of the FS Playbook to deliver a workshop with potential donors interested in funding FS studies as a means of disseminating leading FS practices to potential FS funder, as part of ACE’s efforts to develop grant or other financing for a pipeline of additional high-priority interconnector feasibility study opportunities.
• The Consultant will co-deliver trainings and capacity building workshops for utilities, regulators, and ministries on the feasibility study process and requirements. The workshops will be held in coordination with potential donors and commercial lenders to build capacity for both borrowers and lenders on key transmission finance issues – such as risk mitigation, ESG, subsea connector financing, capacity cost allocation, dispute resolution, wheeling arrangements, and private finance.

Period of Performance : 05/20/24 – 11/30/24

Qualifications:
• Bachelor’s Degree in Engineering, Economics, Energy, or Energy Studies
• At least 10+ years of experience working as a Transmission Engineer with some experience in public-private sector engagement.
• 5+ years of experience with designing, developing, mobilizing, and executing power transmission feasibility studies and project development.
• Knowledge of the Southeast Asia power transmission and interconnector landscape, including costing, opportunities, challenges, and private sector stakeholders.
• Based in Southeast Asia.

Salary : • According to experience, negotiable

Place of work : Part time 3 days / week, February – May 2024

Qualifications :
• Master’s degree, preferably in a field related to the energy sector such as engineering, environmental sciences, economics, finance, and accounting
• At least 6 years of relevant professional experience, especially coordinating with governments and utilities
• Experience in organizing and facilitating focus group discussion is a plus
• Strong project management and time management skills; highly organized and detail oriented
• Ability to think and problem-solve creatively
• Fluent in English and Thai
• The position is open to Thai nationalities

Duties and Responsibilities :

USAID Southeast Asia Smart Power Program (SPP) is seeking a short-term project management consultant who will support the delivery of Task 1—Utility Modernization including the technical support to Thailand’s Metropolitan Electricity Authority (MEA) on demand side management (DSM) and utility modernization, and coordinating with regional frameworks and development partners such as The ASEAN Centre for Energy (ACE) and The Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA)on organizing needs-based training for Southeast Asian utilities.

The consultant will be based in Bangkok and will work up to 24 hours a week from February-May 2024. The consultant will report to and support Task 1 lead in the following tasks:
• Manage the cooperation between SPP and government/utility counterparts
• Manage workstreams and deliverables to be delivered by consultants and subcontractors
• Keep track of and ensure sufficient financial and human resources for delivering workstreams and deliverables
• Design, coordinate, organize, and facilitate focus group discussions and in-depth interviews with MEA’s customers
• Design, coordinate, and deliver both in-country and regional capacity building workshops

Contact : bien.a@cot.co.th

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : COT 124

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้ดี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • บัญชีด้านรับและด้านจ่าย
 • และงานอื่นๆ ตามมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : COT 124

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์งานเลขานุการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 • มีทักษะและทัศนคติในงานดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดเตรียมเอกสารการประชุม
 • จัดเตรียมเอกสารรายงานประจำเดือน-ประจำสัปดาห์
 • จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการ
 • พิมพ์เอกสารและงานด้านเอกสารทั้งหมด
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 10 ปี ด้านควบคุมงานก่อสร้าง/บริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานด้านสาธารณูปโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพสามัญวิศวกร

หน้าที่รับผิดชอบ

 • กำกับและบริหารสัญญาก่อสร้างโครงกา
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม แบบก่อสร้างและข้อกำหนดโครงการ
 • ตรวจสอบและประเมินแผนงานให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ รวมถึงควบคุมติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 • ติดตามและตรวจสอบแผนการใช้วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องจักร, กำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโคงการ
 • รายงานความก้าวหน้าของโครงการและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบแผนงบประมาณ เอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการ งานเพิ่ม-ลดตามขอบเขตงานก่อสร้าง
 • ประชุมโครงการและติดตามงาน ประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโครงการ

 

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน COT117

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่สามารถเขียนโปรแกรมได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP, Nodejs, HTML5, CSS, JQuery, Java Script, SQL ได้เป็นอย่างดี และรองรับ responsive web design
 • สามารถเขียน Web Service, JSON, XML, Library , Angular, Bootstrap, MVC, Laravel, ASP.Net, Web Services, Web API ได้
 • สามารถใช้ Database: MS SQL Server, Mongo DB, Appserv เข้าใจและเชี่ยวชาญด้าน MySQL หรือ PostgreSQL มีประสบการณ์พัฒนา Application
 • สามารถเขียน Mobile/Web application โดยพัฒนา Front-end ด้วย Angular / AngularJS, React, Flutter, JavaScript ได้อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับ Responsive web design
 • พัฒนา Web ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนา Application
 • พัฒนา Front-end

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน COT117

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ในด้านการเขียนโปรแกรมออกแบบระบบฐานข้อมูล
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP, Nodejs, HTML5, CSS, JQuery, Java Script, SQL ได้เป็นอย่างดี และรองรับ responsive web design
 • มีประสบการณ์พัฒนา เขียน Web Service, JSON, XML, Library , Angular, Bootstrap, MVC, Laravel, ASP.Net, Web Services, Web API ได้
 • มีประสบการณ์การใช้ Database: MS SQL Server, Mongo DB, Appserv เข้าใจและเชี่ยวชาญด้าน MySQL หรือ PostgreSQL มีประสบการณ์พัฒนา Application ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียน Mobile/Web application โดยพัฒนา Front-end ด้วย Angular / AngularJS, React, Flutter, JavaScript ได้อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับ Responsive web design
 • พัฒนา Web ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนา Application
 • พัฒนา Front-end

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงาน COT124

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในด้านการเขียนโปรแกรมออกแบบระบบฐานข้อมูล
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP, Nodejs, HTML5, CSS, JQuery, Java Script, SQL ได้เป็นอย่างดี และรองรับ responsive web design
 • มีประสบการณ์พัฒนา เขียน Web Service, JSON, XML, Library , Angular, Bootstrap, MVC, Laravel, ASP.Net, Web Services, Web API ได้
 • มีประสบการณ์การใช้ Database: MS SQL Server, Mongo DB, Appserv เข้าใจและเชี่ยวชาญด้าน MySQL หรือ PostgreSQL มีประสบการณ์พัฒนา Application ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียน Mobile/Web application โดยพัฒนา Front-end ด้วย Angular / AngularJS, React, Flutter, JavaScript ได้อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับ Responsive web design
 • พัฒนา Web ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • พัฒนา Application
 • พัฒนา Front-end

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : ประจำ Site งานต่างจังหวัดตามมอบหมาย

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านงานสำรวจ
 • ขยันอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ลงพื้นที่งานสำรวจรังวัด
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการตามมอบหมาย

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการออกแบบถนน สะพาน

หน้าที่รับผิดชอบ

 • งานออกแบบ
 • งานด้านเอกสาร

 

เงินเดือน  : ตามโครงสร้างของบริษัท

สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านควบคุมงานก่อสร้าง/บริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานด้านสาธารณูปโภค,งานอุโมงค์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภย. ขึ้นไป

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแล ติดตามการก่อสร้าง ตรวจสอบการขออนุมัติวัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้าง
 • บันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน ตรวจสอบ Shop drawing
 • ทำร่างหนังสือและโต้ตอบหนังสือ

 

สวัสดิการ:

 • เบี้ยเลี้ยง
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • กิจกรรมสันทนาการ

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Wordหรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202