ตำแหน่งงานว่าง

“หากคุณคือบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แสวงหาความท้าทายและโอกาสก้าวหน้าในธุรกิจบริการงานที่ปรึกษา เราขอเชิญคุณก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน COT ในทุกตำแหน่งงานที่คุณสนใจ (ไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งงานว่างที่กำลังประกาศอยู่ในปัจจุบัน)”


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง: ช่างเทคนิคไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามประสบการณ์


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ปวส.  สาขาช่างไฟฟ้า

2. ประสบการณ์ ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ด้านควบคุมการก่อสร้าง หากมีประสบการณ์งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง, งานติดตั้งระบบงานไฟฟ้าใต้ดิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถใช้โปรแกรม MS. Word/ Excel/ Power Point/ AotoCad
4. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

ควบคุมงานก่อสร้างที่หน้างาน พร้อมรายงานประจำวันและประจำสัปดาห์


สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • กรุงเทพมหานคร/ต่างจังหวัด

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202

ตำแหน่ง: นักผังเมือง 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามประสบการณ์


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี – โท  สาขาการผังเมือง
2. ประสบการณ์ด้านงานผังเมือง 1 ปีขึ้นไป
3. ใช้งานโปรแกรม MS.Office / Photoshop ได้


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวางผัง, ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมจัดทำ Presentation วางแผนการใช้ประโยชน์ทีดิน


สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • สำนักงานใหญ่ ถนนลาดพร้าว 124 กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามประสบการณ์


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี, โท, เอก
2. ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
3. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (ภาษาที่เพิ่มเป็นข้อได้เปรียบมากขึ้น)


สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • สำนักงานใหญ่ ถนนลาดพร้าว 124 กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 200 และ 201

ตำแหน่ง: ช่างเทคนิคโยธา 4 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามประสบการณ์


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา
2. ประสบการณ์ 7  ปีขึ้นไปด้านควบคุมงานโครงการก่อสร้าง,งาสาธารณูปโภค/งานถนน/งานอุโมงค์และการจัดการจราจรในพื้นที่สาธารณะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถออกต่างจังหวัดได้


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

ควบคุมงานการก่อสร้างที่หน้างาน พร้อมจัดทำรายงานประจำวันและประจำสัปดาห์


สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • กรุงเทพมหานคร, ต่างจังหวัด

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202

ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามประสบการณ์


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์/สาธารณสุข/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
2. มีประสบการณ์ 0-10 ปีขึ้นไป ด้านงานเขียน EIA อาคาร/สาธารณูปโภค/อุตสาหกรรม


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

เขียนรายงานด้าน EIA สามารถให้คำแนะนำการประชุม ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ และสามารถนำเสนอรายงานต่อคณะทำงานผู้ชำนาญการ


สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • สำนักงานใหญ่ ซอย ลาดพร้าว 124 กทม.

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 200 และ 201

ตำแหน่ง: วิศวกรแหล่งน้ำอาวุโส 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามประสบการณ์


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. วุฒิการศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมแหล่งน้ำ/วิศวกรรมชลประทาน
2. ประสบการณ์ 10-15 ปี ด้านบริหารโครงการ
3. ใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

1. สามารถวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้านทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการน้


สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • สำนักงานใหญ่ ซอย ลาดพร้าว 124 กทม.

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 200 และ 201

ตำแหน่ง: วิศวกรสำรวจ 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามประสบการณ์


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมสำรวจ


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

สำรวจทำแผนที่ด้วย GPS, Total Station และ Drone


สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • สำนักงาน และ ต่างจังหวัด

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202

ตำแหน่ง: นักวิชาการ (ส่วนโครงการพิเศษในประเทศ) 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามตกลง


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ปริญญาโท
2. คณะสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

3.ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

 


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

 • บริหารงานโครงการและงานวิชาการในโครงการที่ได้รับมอบหมาย, ติดต่อหน่วยงานราชการ ชุมชน เพื่อสอบถาม/ขอข้อมูลด้านสังคม เพื่อจัดทำรายงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • สำนักงานใหญ่ ซอย ลาดพร้าว 124 กทม. และต่างจังหวัด

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 200 และ 201

ตำแหน่ง: พนักงานจัดทำข้อมูล (ยังไม่จำกัดจำนวน)

เงินเดือน: ตามประสบการณ์


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุคร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
2. หากมีประสบการณ์ในการนำเข้าข้อมูล/เขียนแผนที่ทางอากาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

 • เขียนแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ (2D), (3D) และนำเข้าข้อมูล/จัดทำข้อมูล GIS

สถานที่ปฏิบัติงาน:

 • ฝ่ายวิศวกรรมจีโอมาติก ซอยลาดพร้าว 117

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202

ตำแหน่ง: นักภูมิศาสตร์ (ฝ่ายผังเมือง) 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามประสบการณ์


คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านภูมิศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สามารถออกแบบ จัดทำ และบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม ArcGIS และ Microsoft Office ได้
 • มีทักษะการวางแผน การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาเชิงรุก และการทำงานเป็นทีม
 • หากมีความสามารถอื่นๆ เช่น Mapinfo, AutoCAD Map, การจัดการระบบฐานข้อมูล, การพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

 • นำเข้า ตรวจสอบ แก้ไข และประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการวางและจัดทำผังเมืองรวม
 • จัดทำแผนที่ประกอบรายงานการวางและจัดทำผังเมืองรวม
 • จัดทำรายงานการศึกษาด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านกายภาพเชิงพื้นที่ ด้านการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ เป็นต้น

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202 (ศศินภา)

ตำแหน่ง: วิศวกรโยธาอาวุโส (ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง) 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน: ตามประสบการณ์


สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินทุนช่วยเหลือและแบ่งปัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ พนักงาน คู่สมรส บุตร บิดา/มารดา
 • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
 • ค่าของขวัญคลอดบุตร
 • กิจกรรมท่องเที่ยวทุก 2 เดือน
 • กิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวประจำปี
 • สนับสนุนการอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • สิทธิการลาปฏิบัติธรรม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • กิจกรรมสันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1. ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา (สามัญวิศวกร)
2. ประสบการณ์ 15ปีขึ้นไป ด้านงานโยธา/สาธารณูปโภค/งานป้องกันตลิ่ง/ป้องกันน้ำท่วม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3.บริหารจัดการโครงการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างและมีความรู้งานระบบไฟฟ้าพอสมควร
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Power Point /Autocad/ สามารถทำรายงาน และนำประชุมได้


ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

1. ควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง, งานระบบสาธารณูปโภค, งานอาคาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


สถานที่ปฏิบัติงาน:

กรุงเทพมหานคร/ต่างจังหวัด

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน ระบุเงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (MS.Word หรือ PDF) มาที่อีเมล personnel@cot.co.th / ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2934-3233-47 ต่อ 202 (ศศินภา)