โรงพยาบาลราชวิถีใช้ “คิวคิว” แอพพลิเคชั่น จัดการคิวการันตีได้ตรวจแน่ภายใน 60 นาที