15-16 มิถุนายน 2563 – COT จัดประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมของชุมชน โครงการสำรวจ ออกแบบและศึกษาความเหมาะสม ทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 (อุบลราชธานี)