เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 จัดกิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี 2565 COT ครบรอบ 39 ปี